SKO verkkopalvelujen
tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

SAVONLINNAN KANSANOPISTO (SKO)
Opistokatu 1 
57600 Savonlinna 
puhelin 015 572 910 
info [at ]sko.fi 

2. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ

SKO tietosuojavastaava
Opistokatu 1 
57600 Savonlinna 
puhelin 044 284 3066 
atk [at ] sko.fi 

3. REKISTERIN NIMI

SKO verkkopalvelut

Rekisteri käsitellee julkisia verkkosivustoja
sko.fi ja hotelliwanhapappila.fi 

4. EVÄSTEET (PÄIVITETTY 31.05.2021)

Eväste on tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustolla.

Evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja eikä niitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Ensimmäisen osapuolen evästeet

sko.fi ja hoteliiwanhapappila.fi sivustoilla ensimmäisen osapuolen evästeitä ei ole käytössä.

Kolmannen osapuolen evästeet
(Kolmannen osapuolen evästeet ovat peräisin muilta sivustoilta. Nämä sivustot omistavat mainoksia, kuvia tai muita sisältöjä, joita käytetään avaamallasi sivulla.):  

sko.fi sivustolla:
youtube.com Eväste hallinnoi sko.fi sivuston upotettujen YouTube- videoiden näyttämistä.  

Voit poistaa evästeitä muistista selaimen asetusten kautta.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS

SKO (sko.fi) kursseille voi ilmoittautua verkkolomakkeen kautta.

Verkkolomakkeen keräämät tiedot:
Nimi, sähköposti, puhelinnumero, kurssi jolle haluaa osallistua sekä ruoka- ja huonetoiveet.  

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, sovelletaan tietosuoja-asetuksen 12 ja 13 artiklaa.

Kurssi-ilmoittautumislomakkeen henkilötietojen käsittelyn perusteena on kurssille ilmoittautuminen.

6. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisterinpitäjä (SKO) käsittelee SKO: julkisten verkkopalveluiden yhteydessä seuraavia rekisteröityjen henkilötietoja.

Rekisteröidyn:
nimi   
sähköpostiosoite  
puhelinnumero  
huonetoive  
ateriatoive  
ruoka-aineallergia  

7. TIETOLÄHTEET

SKO saa verkkopalvelujen käyttäjärekisteritiedot rekisteröidyltä itseltään.

8. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT

SKO vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Verkkopalvelujen rekisteröidyt tallentuvat Microsoftin hallinnoimalle ja suojaamalle sähköpostipalvelimelle sekä palomuurilla suojattun SKO lähiverkon käyttäjäkohtaisille hallinnon työasemille.

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

9. TIETOJEN SUOJAUS JA SÄILYTYSAJAT

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt.

Kaikissa ylläpidollisissa toimissa käytetään salattuja yhteyksiä ja kirjautuminen palvelimille on suojattu palomuurilla.

SKO arvioi henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. SKO oikaisee tai hävittää nämä tiedot viipymättä.

Kun henkilötietoja ei enää tarvita, ne anonymisoidaan tai poistetaan. 

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja pyytää virheellisen tiedon oikaisua tai omien henkilötietojen poistamista.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

11. YHTEYDENOTOT

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

12.TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Jos SKO tekee selosteeseen muutoksia, ne ilmoitetaan päivättyinä.

Mikäli muutokset ovat merkittäviä, niistä tarvittaessa informoidaan muulla tavoin, kuten sähköpostitse.Osoite

Savonlinnan kansanopisto
Opistokatu 1
57600 Savonlinna

Yhteystiedot

Majoituspäivystys: 
+358 50 336 7137
Avoinna ma-pe klo 9:00-15:00
majoitus@sko.fi  

SKO tietosuoja
                     © Copyright 2021 SKO - All Rights Reserved